Om Konversationer vid Klaviaturen

”Konversationer vid Klaviaturen” är ett nytt sätt att levandegöra och uppleva klassisk musik. Vid en serie kvällar samlas publiken på ett informellt sätt, d.v.s. inte i traditionell konsertsittning med rader av stolar, utan vid cafébord som skapar en öppnare och mera avspänd miljö.

Under dessa kvällar berättar jag om olika ämnen: det kan vara om pianots historia, om ett musikverk som betytt extra mycket (och som har ett historisk sammanhang, exempelvis Beethovens Eroicasymfoni) och andra ämnen som inte endast handlar om musik utan även innebär både populärhistoria och populärvetenskap. För mig är det viktigt att alla känner sig välkomna utan att uppleva ett tryck att man behöver ha förkunskaper i klassisk musik. En ingång till musik via mera ”allmänna” ämnen är både relevant och intressant.

Efter paus blir det en musikstund, då jag spelar och ni kan njuta av klassisk musik, kanske med ett glas vin på cafébordet.

Genom att ha dessa aftnar på Kulturhotellet och PM & Vänner blir det en extra mysig och intim miljö, och en möjlighet att uppleva en närhet till artisten och även publiken emellan.

Min tanke och ambition är att sprida dessa kvällar och serier i olika städer i Sverige. De första städerna förutom Helsingborg och Växjö blir Stockholm, Uppsala och Lund

För 25 år sedan fanns det många program i till exempel svensk television där man kunde lära sig om musik, konst och litteratur. När nu dessa blir allt färre och större delen av budgeten inom Public Service går till program som skall konkurrera med de kommersiella kanalerna, tror jag att det finns ett stort intresse och ett behov hos många för musikkvällar som dessa.

Jag hoppas att jag tror rätt! Ni är alla varmt välkomna.

Per Tengstrand
Annonser