Om Konversationer vid Klaviaturen

”Konversationer vid Klaviaturen” är ett nytt sätt att levandegöra och uppleva klassisk musik. Vid en serie kvällar samlas publiken på ett … Mer